Rollformuläret är det papper som innehåller all regelbaserad information om vem du är i Assei.

Dessa rollformulär är anpassade efter Arketyp och Kompetenser vid start.
Det är bara att ladda ner och skriva ut.

Original varianten